Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Forskerservice

Forskerservice under Sundhedsdatastyrelsen arbejder for at understøtte registerforskningen i Danmark. Er du forsker og har brug for data i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice søge om registerdata på sundhedsområdet.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116
Nyheder fra Forskerservice
Forskerservice Klassisk udfases i 2018 
Læs om de nye tiltag

Ny procedure for indsendelse af data
Forskerservice har d. 15. september taget en ny service i brug, der gør det nemmere og mere sikkert at sende dine data til os. Dette betyder, at du ikke længere skal sende dine data til os med brevpost, men derimod skal uploade data til Forskerservice, når de skal beriges med registerdata.
Læs om den nye procedure

Nyhedsmail
Tilmeld dig Forskerservice nyhedsbrev, for at holde dig opdateret om de nye tiltag.

Brugerundersøgelse af Forskerservice februar 2017
Der er grundlæggende tilfredshed med den service Forskerservice leverer, men at leveringstiden opleves som for lang, og der er behov for øget information om forskermaskinen. Se de samlede resultater af undersøgelsen.  

Forskerservice giver adgang til sundhedsdata på to måder. Afhængigt af dine konkrete behov kan du vælge at søge om adgang til data via Forskerservice Klassisk eller via Forskermaskinen.

Forskerservice Klassisk

Forskerservice Klassisk leverer dataudtræk, som er nøje tilpasset til det enkelte forskningsprojekt. 

Forskerservice Klassisk er især relevant for forskere, der enten har behov for at koble data fra Sundhedsdatastyrelsen med andre data eller har behov for adgang til journaler og lignende.

Forskerservice Klassisk leverer data fra stort set alle Sundhedsdatastyrelsens nationale registre, dog ikke fra Lægemiddelsstatistikregisteret.

Læs mere om Forskerservice Klassisk

Forskermaskinen

Forskermaskinen giver online adgang til de individbaserede pseudonymiserede data, som er nødvendige for et forskningsprojekt. 

Forskermaskinen er især relevant for forskere, der har behov for større mængder af data, men ikke umiddelbart har behov for journaladgange og lignende.

Forskermaskinen leverer data fra stort set alle Sundhedsdatastyrelsens nationale registre, herunder Lægemiddelsstatistikregisteret.   

Læs mere om Forskermaskinen

Overblik over Forskerservice - opdateret 2017

I vores vejledende beskrivelse kan du få - og printe - et samlet overblik over, hvad Forskerservice tilbyder og hvordan vi arbejder.

Se beskrivelse af Forskerservice (PDF)

Følg din sag

Hvis du har søgt om data via Forskerservice, kan du bruge dit sagsnummer til at se status på din ansøgning.

Se din ansøgningsstatus (Excel)

Leverede sager

Forskerservice offentliggør løbende en oversigt over de forskningsprojekter, vi har leveret data til.

Se sagsoversigt (Excel)

Driftsstatus

Har du problemer med Forskerservices analysemiljø (FSK), kan det skyldes opdateringer eller tekniske problemer.

Se driftsbeskeder om Forskerservice

Servicevindue

Forskerservice har servicevindue på alle applikationsservere én gang om måneden for at foretage opdateringer. 

Forskermaskinen er derfor utilgængelig natten mellem søndag og mandag (23:00-06:00) på den søndag, som ligger mellem 13.-19. i måneden.

Relateret indhold