Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Grupperingsnøgler

Sundhedsdatastyrelsen anvender grupperingsnøglen til at gruppere aktiviteten for det stationære og ambulante område i DkDRG-systemet.

Kontakt

Grupperingsnøglen anvendes i form af et softwareprogram kaldet DRG-grouper. 

Hvis du har behov for at gruppere aktiviteten på din afdeling, sygehus el. lign., er det muligt at downloade grupperingsnøglerne for Takstsystem 2013 og frem. Udover grupperingsnøglen kan du downloade den tilhørende vejledning, der bør læses grundig, inden grupperingen kan påbegyndes.

Ved kalenderårets start bliver der hvert år indført en ny grupperingsnøgle, der som udgangspunkt bliver anvendt hele året. På grund af løbende ændringer i klassifikationen i løbet af året bliver grupperingsnøglen opdateret hvert kvartal. Det vil fremgå af grupperingsnøglen hvilken version, der er den nyeste.

Filer

Gældende grupperingsnøgler 2018

Fra 2018 anvendes følgende CasemixGrouper til at gruppere data.

Gældende grupperingsnøgler 2017

For DkDRG2017 er der i mellem versionen 5. januar 2017 (DkDRG17v5) og versionen 24. januar 2017 (DkDRG17v5a) rettet en tællekode, der har betydning i DRG1125 Cystoskopi, m. blåt lys, m. anæstesi.

DkDRG2017 - 24. januar 2017 - Gældende (.zip)
DAGS2017 - Januar 2017 - Gældende (.zip)

Grupperingsnøgler 2017

Stationær:
Notat - Opdatering af grupperingnøgler  2017 - Januar 2017 (PDF)

Grupperingsnøgler 2016

Notat - Opdatering af grupperingsnøgler 2016 - Januar 2017 (PDF)

Stationær
:
DkDRG2016 - Januar 2017 - Gældende (.zip)
DkDRG2016 - December 2015 (.zip)

Ambulant
:
DAGS2016 - Januar 2017 - Gældende (.zip)
DAGS2016 - December 2015 (.zip)

Grupperingsnøgler 2015

Notat - Opdatering af grupperingsnøgler 2015 - November 2015 (PDF)

Stationær:
DkDRG2015 - November 2015 - Gældende (.zip)
DkDRG2015 - November 2014 (.zip)

Ambulant:
DAGS2015 - November 2015 - Gældende (.zip)
DAGS2015 - November 2014 (.zip)

Grupperingsnøgler 2014

Vejledning - Opsætning til batch grouper DkDRG2014 (PDF)

Stationær:
DkDRG2014 - Januar 2014 - Gældende (.zip)

Ambulant:
DAGS2014 - Januar 2014 - Gældende (.zip)

Grupperingsnøgler 2013

Vejledning - Opsætning til batch grouper DkDRG2013 (PDF)

Stationær:
DkDRG2013 - Oktober 2013 - Gældende (.zip)

Ambulant:
DAGS2013 - Oktober 2013 - Gældende (.zip)