Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer i grupperingslogikken

Har du forslag til ændringer i grupperingen, bør du henvende dig til det relevante kliniske selskab eller den DRG-ansvarlige kontaktperson i din region.

Afdelingen DRG og Finansiering, Sundhedsdatastyrelsen, modtager typisk forslag til ændringer i grupperingen fra regioner, sygehusledelser, klinikledelser, kliniske selskaber samt enkeltpersoner - oftest læger og sekretærer.

Når et forslag er behandlet i Sundhedsdatastyrelsen, modtager forslagsstilleren en skriftlig tilbagemelding, og de fremstillede forslag offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside med kommentarer og status.

Ændringer i DRG- eller DAGS-grupperingen kan eksempelvis indebære:

    • Gruppering af nye koder
    • Nedlæggelse/oprettelse af nye grupper
    • Oprettelse af gråzone grupper
    • Ændringer af uhensigtsmæssigheder i den eksisterende gruppering

Bemærk

Oprettelse af nye DRG- eller DAGS-grupper kræver, at de fornødne SKS-koder allerede eksisterer. Læs om oprettelse / ændringer af SKS-koder

Frist for indsendelse af ændringsforslag til grupperingslogikken for 2019 er d. 1. november 2017

Mere om ændringer i grupperingerne

 • Aktuelt om ændringer i den nuværende gruppering

  På DRG-udvalgsmøde d. 2. september 2014 blev det besluttet, at udsætte en ny grupperingslogik og takstberegning et år. Grupperingslogikken fra år 2015 er derfor videreført til år 2016. Årsagen til denne beslutning er, at DRG-systemet har behov for et redesign, så systemet er tilpasset den nye virkelighed og Sundhedsvæsenets kontante forandring.

  Fremsendelse af forslag til ændringer af eksisterende grupper, oprettelse af nye grupper og nedlæggelse af grupper skal ske ved at udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

 • Ved uhensigtsmæssigheder i grupperingen

  Da justeringer i grupperingen kan have økonomiske konsekvenser i og mellem regionerne/kommunerne, foretager Sundhedsdatastyrelsen ingen ændringer i grupperingsnøglen i løbet af et kalenderår.

  I de tilfælde hvor der fremkommer uhensigtsmæssigheder i grupperingen i løbet af året, udarbejder Sundhedsdatastyrelsen en såkaldt konsekvensberegning, hvor de økonomiske konsekvenser for de berørte afdelinger, sygehuse og regioner synliggøres.

  Eventuelle uhensigtsmæssigheder tilrettes og implementeres i grupperingsnøglen for det efterfølgende år.

  Hvis du opdager uhensigtsmæssigheder i grupperingen, er du velkommen til at sende en mail til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

Filer

Blanketter

Fremsendelse af forslag til ændringer af eksisterende grupper, oprettelse af nye grupper og nedlæggelse af grupper skal ske ved at udfylde en af nedenstående blanketter og sende denne til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.

Grupperingslogikken for 2017

Forslag til ændringer 2017
Forslag til ændringer DRG 2017 (PDF)
Forslag til ændringer DAGS 2017 (PDF)

Høringssvar 2017
Høringssvar til DRG 2017 (PDF)
Høringssvar til DAGS 2017 (PDF)

Samlet oversigt over ændringer til 2017
Ændringer DRG 2017 (PDF)
Ændringer DAGS 2017 (PDF)